X
X
X
X

Service and Usage Agreement

HomepageService and Usage Agreement
 • Ömer Can ÖZDOĞANCI XMERCAN Dijital Ajans (Şahıs Şirketi) Kısaca “Genç Host” ve “genchost.com” ve “Firmamız” olarak anılır.
 • Müşteri ve Kullanıcı tanımları, Genç Host ve genchost.com web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.

Kullanıcıların kendisine www.genchost.com adlı web sitesi ("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesap oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR

1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar genchost.com'un malıdır ve onun tarafından işletilir. genchost.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 genchost.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Müşteri, Genç Host ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.

1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için genchost.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

 1.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.

 1. BİLGİ GİZLİLİĞİ

3.1 genchost.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

 1. KAYIT VE GÜVENLİK

4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.

4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden genchost.com sorumlu tutulamaz.

 1. İÇERİK BARINDIRMA (WEB HOSTİNG/SUNUCU HİZMETLERİ)

5.1 İçerik barındırma, diğer adı ile web hosting/web sunucusu hizmeti; temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın Genç Host sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir.

5.2 MÜŞTERİ bu Hizmeti kullanarak burada belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılır. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, Genç Host'nun hizmet süresi boyunca, olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir.

5.3 MÜŞTERİ, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

-Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
-Donanım arızaları,
-Periyodik Bakım prosedürleri veya veri merkezinin zaman zaman üstlendiği onarımlar,
-Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Genç Host'nun kontrolü dışındaki veya Genç Host tarafından öngörülemeyen nedenler.

5.4 MÜŞTERİ, Genç Host'nun vermiş olduğu web hosting/sunucu hizmetinde sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili yüzde yüz kontrolünün olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

5.5 Genç Host, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

5.6 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye konu olan hizmetleri satın almakla veya bir müşteri hesabı oluşturmakla; elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.7 MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen yasak materyaller üzerine web yayını yapmayacağını ve faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

5.8 Hosting hizmetlerinde aşağıdaki içeriklerin barındırma yapılması yasaktır, Genç Host uyarısız bir şekilde iptal etme, veri silme, durdurma ve askıya alma hakkını saklı tutar. Müşteri bu içerkileri barındıma yaptığı zaman iade alamayacağını kabul ve beyan eder.

Yasak materyaller;

 • Topsite’lar
 • IRC script’leri, bot’ları
 • Proxy script’leri/anonimleştiriciler
 • Korsan yazılım/warez
 • Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
 • Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
 • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
 • Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
 • Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
 • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
 • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Piyasayı belirleyen bankların programları
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
 • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
 • IRCD (irc server’ları)
 • IRC script’leri/bot’ları
 • Korsan Yazılım/Warez
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
 • Mail Bomber’lar/spam script’leri
 • Escrow hesabı
 • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

5.8 Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi halde MÜŞTERİ, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

5.9 Genç Host servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklere aykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir. Müşteri bunun bilincindedir.

5.10 Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

5.11 İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil Genç Host hizmetleri, sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. Genç Host sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. Genç Host sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

5.12 Üçüncü bir kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. Genç Host dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

5.13 Genç Host, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen müşteri şifresinin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

5.14 MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak hesabı altından yapılan veya site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 

5.15 MÜŞTERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLEMLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR;

 • Web sitelerinin ve veri tabanlarının bağımsız arşiv, yedek kopyalarını temin etmek, istemek, saklamak ve korumak. Web barındırma sistemleri, istenmeyen veya ön görülemeyen bazı durumlarda işlevselliğini yitirebilir, zarar görebilir veya veri kaydı yaşatabilir. Genç Host her ne kadar yedekleme konusunda güçlü ve köklü tedbirler almış olsa da, Müşteri tüm web sitesi dosyalarının ve veri tabanlarının yedeklerini tarafınca almak, saklamak ve korumakla yükümlüdür. Aksi durumda, yaşanacak zarar ve ziyandan Genç Host sorumlu değildir. Müşteri bunu kabul, taahhüt ve beyan eder.
 • Web sitelerinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
 • Web sitelerinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek.

5.16 MÜŞTERİ, web hosting hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda tekrar talep edilir.

 1. TOPLU/TEKLİ SMS HİZMETLERİ

6.1 Toplu/Tekli SMS hizmetleri; genchost.com üzerinden veya sağladığı api erişim bağlantıları üzerinden MÜŞTERİ'nin kullanımına sunmuş olduğu sms gönderim hizmetlerini kapsamaktadır.

6.2 MÜŞTERİ gönderdiği Toplu/Tekli SMS’ler ile ilgili olarak alıcılara karşı tek ve münhasır sorumlu olduğunu, Genç Host'yu her ne nam ve surette olursa olsun ilgili kişi ve kurumlardan bu çerçevede gelebilecek her türlü talep, iddia, itiraz ve şikayetten ari tutacağını, Genç Host'nun tüm zararlarını kendisine rücu etme hakkı olduğunu, Genç Host'ya karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü Genç Host'nun maruz kalabileceği doğrudan ve dolaylı gelir kayıpları ile maddi ve manevi zararların tamamını, Genç Host'nun ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeye konu Toplu/Tekli SMS satışı/gönderimleri ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 MÜŞTERİ, kendisinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak Genç Host'nun 3. kişilere ve/veya resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan, Genç Host'nun ilk yazılı talebini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Genç Host'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.5 İşbu Sözleşmeye konu ürünlere ilişkin bütün mecralarda (televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları, basın v.s.) yapılacak her türlü ilan, reklam, duyuru, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin Tebliğ ve uluslararası reklam esaslarına ve Reklam Kurulu kararlarına uygun olacaktır. MÜŞTERİ, edilen hükümlere aykırılık sebebi ile meydana gelecek her türlü zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

6.6 MÜŞTERİ, gönderilen SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda Genç Host'yu hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve bu sözleşme hükümleri uyarınca, cep telefonu üzerinden siyasi propaganda amacı taşıyan mesajların SMS ve/veya internet aracılığıyla gönderilmemesini, bu şekilde bir gönderimin tespiti halinde, karara aykırılık sebebiyle verilecek cezalardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

6.7 MÜŞTERİ; SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, bu tür ifadeleri Genç Host'nun bloklama ve engelleme hakkı olduğunu, bu ifadeler nedeniyle Genç Host'nun maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabın kendisi olduğunu, işbu sebeple Genç Host'nun herhangi bir tazminat ödenmesi halinde kendisine rücu edileceğini bildiğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk başvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8 MÜŞTERİ’nin SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak ve izin almak suretiyle elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, Genç Host hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler MÜŞTERİ’ye aittir.

 1. DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

7.1 MÜŞTERİ, Genç Host'nun ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm Genç Host ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı Genç Host ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.2 MÜŞTERİ, Genç Host'nun hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, Genç Host'nun gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.3 Talep eden her kim olursa olsun Genç Host'nun hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile Genç Host yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, Müşteri'nin tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

7.4 Genç Host, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan Genç Host'ya ait banka hesabına, MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu Genç Host, hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

7.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiş tarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresini müteakiben üç (3) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemden kalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

7.6 Yazılımlar her hostinge uyumlu değildir, önerdiğimiz firmalar haricinde barındırma yapmanız ve karşılaştığınız sorunlarda sorumluluk size aittir. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

7.7 Müşterilerin isteklerini yerine getirmek Genç Host'a bağlıdır. İstenilen her talebin yerine getirilme zorunluluğu yoktur. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

7.8 Ücretsiz sunulan özelliklerin günün şartlarına bağlı olarak, ek ücret ile talep edilmesi mümkündür. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

7.9 Faturalar mücbir sebepler dışında her ayın 25'inde döngüye bağlı olarak düzenli olarak kesilmektedir. Müşteri bu süre dışında fatura talep etme hakkına sahip değildir.  Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

8.0 Herhangi bir scriptin korsan/warez dağıtımını yapan müşterilerin, dosya güvenliğimizi sağlamak adına uyarmaksızın lisansı askıya alınmaktadır. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

8.1 Müşteri aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edilebileceği ve Genç Host'un kararına bağlı olarak iade yapıp yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

8.2 Müşteri aldığı yazılım ürününde herhangi bir açık/zafiyet dolayısı ile zarar etmesi durumunda zararının karşılanmayacağı konusunda mutabıktır. Genç Host açığın/zafiyetin 24 saat içerisinde çözümleneceğini tahüt eder.  Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

TEKNİK DESTEK

8.1 Genç Host, Müşteri'nin ürün/hizmet alım tarihinden itibaren 6 ay süre ile, ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün Genç Host tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.

8.2 Müşteri, "Web Yazılımları" hizmeti alanında, Genç Host'dan almış olduğu ürün/hizmet'in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı ürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda Genç Host'nun ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

8.2 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Genç Host'nun bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.

8.3 Müşteri, tüm destek taleplerini genchost.com web sitesi üzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini, bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.

8.4 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 76 saat içerisinde Genç Host tarafından yanıtlanacaktır.

8.5 Orjinal dosyaların ve güncel sürümlerin dışında yapılan kullanımlarda müşteri sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 1. MÜCBİR SEBEP

9.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

10.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

11.1 genchost.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. TEBLİGAT

12.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, genchost.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 1. İPTAL/İADE/CAYMA HAKKI

14.1 Yazılım Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı;
Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler."  belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılım üzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayan herhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektiren düzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun ve kusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisi için uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgi istemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

14.2 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;
Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına(domain adresi) lisanslanmaktadır. Müşteri, daha sonra sahip olduğu lisansın alan adını(domain adresini) 25₺ (Ücretlendirme zamanın şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)  ek ücret ile değiştirebilir. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

14.3 Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;
Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansını 25₺ (Ücretlendirme zamanın şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir) ek ücret karşılığında istediği bir Genç Host müşterisine devir/transfer etme hakkına sahiptir. Devir/transfer işleminden sonra, lisansı devir alan yeni müşterinin bir defaya mahsus olmak kaydı ile lisans alan adını(domain adresini) değiştirme hakkı mahfuzdur. Devir/transfer edilen lisanslar desteğimiz dışında kalmaktadır bizden herhangi bir konuda destek talep etme hakkında sahip değildir.  Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

14.4 Kiralanan Yazılım Ürünleri;
Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarak kiralanan yazılım ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisans transferi/devri veya iadesi yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

14.5 Aşağıda belirtilen ürün/hizmetler ile ilgili firmamızdan kaynaklı herhangi bir sorun veya mağduriyet olmaması koşulu ile müşterinin cayma, iptal, değiştirme ve ücret iadesi isteme hakkı yoktur.

 • Her türlü web sunucusu (fiziksel sunucu, sanal sunucu) hizmetleri.
 • Alan adı tescil hizmetleri.
 • Uluslararası sms gönderim hizmetleri.
 • Türkiye sms gönderim hizmetleri. (Alıcısına ulaştırılmayan smsler kredi hakkı olarak otomatik iade edilir.)
 • Diğer yerel ve uluslararası ürün/hizmet lisansları.

14.7 Ödemelerin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
  15.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Isparta (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 2. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA Genç Host, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI, ŞU DURUMLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER, (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MADDİ ZARAR, (V) HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF DAVRANIŞLARI, (VI) SUNUCULARIMIZA VE/VEYA ORADA DEPOLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK, KİŞİSEL BİLGİ, FİNANSAL BİLGİ VEYA DİĞER BİLGİLERE ERİŞİM VEYA BUNLARIN KULLANIMI, (VII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YAŞANABİLECEK HİZMET KESİNTİSİ, (VIII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, HATA, TRUVA ATI VEYA BENZERİ, (IX) AŞAĞILAYICI, TACİZKAR, ZARARLI, KÜÇÜKLER VEYA KORUMA KAPSAMINDAKİ SINIFLAR İÇİN ZARARLI, PORNOGRAFİK, 18 YAŞ ÜZERİ, MÜSTEHCEN VEYA DİĞER TÜRLÜ İTİRAZA KONU OLABİLECEK HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ VEYA İÇERİK VE/VEYA (X) GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA EŞDEĞERİ İDDİA TABANLI OLUP OLDUĞUNA VE Genç Host TARAFININ SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN BU SİTENİN VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR VEYA HASAR.

YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE BU SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VEYA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN SONA ERMESİ DURUMUNDA DA GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Genç Host Bilişim hizmet sözleşmesidir. Sisteme kayıt (üye) olan, ürün, hizmet veya servis siparişi veren ya da satın alan her türden (bireysel/kurumsal/resmi) müşteri bu sayfa üzerinde yer alan sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Bu sebep ile lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce bu ve web sitemizde yayınlanan diğer sözleşmelerimizi dikkatlice okuyunuz.

1- TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme www.genchost.com web sitesi üzerinde belirtilen ürün, hizmet ve servisleri (hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Genç Host Bilişim Hizmetleri (Genç Host olarak anılacaktır) ile Genç Host üzerinden ürün, hizmet ve servis satın alan ve sisteme kayıt olan kişi/kurum (müşteri olarak anılacaktır) arasında Genç Host'a ait olan www.genchost.com internet adresi (ve alt siteleri ile uzantılarında) faaliyet gösteren internet sitelerinin (site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu siteler üzerinden satın alınacak ürün, hizmet ve servisleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Genç Host web sitesinden (www.genchost.com) ve bu sitede aktif olarak hizmete sunulan tüm hizmetler ya da servislerden sadece, mevcut kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilirler. Genç Host web sitesini (www.genchost.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri kullanmaya başladığınızda; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya mevcut kanunlarda belirtilmiş şekilde yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.3:Eğer Genç Host web sitesini (www.genchost.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri tüzel kişilik adına kullanacaksanız ve sözleşmeleri tüzel kişilik adına akdediyorsanız, ilgili tüzel kişiliği bu sözleşme ve Genç Host sitesinde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan hüküm ve şartlara göre temsil etmek için gerekli yasal yetkili olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra Genç Host tarafından ilgili tüzel kişiliği temsil yetkinizin olmadığı tespit edildiği takdirde, ödeme sorumlulukları da dâhil olmak üzere işbu sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerden kişi olarak sorumlu olacağınızı bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ek olarak Genç Host, doğru ve kaynağı tüzel kişiliğin yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul şekilde uyandıracak herhangi bir talimata, ihbar, belge ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiç bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır.

Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, Genç Host ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi Genç Host’un mükellefiyeti değildir.

1.4: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Genç Host’a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girmesi zorunludur. Genç Host bilgiler doğru varsaymaktadır.

2.3: Üyelik bilgileri eksik veya yanlış girilen müşterilerin bilgilerinin eksik girildiği tesbiti halinde Genç Host müşteriye destek bildirimi açarak uyarı göndermek zorundadır, uyarıya rağmen bilgileri doğru bir şekilde düzeltmeyen veya düzeltilmesi talebi iletmeyen müşterinin ürünleri hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına ve ürünleri askıya alma/iptal etme tüm verileri silme hakkına sahiptir.

3- SORUMLULUKLAR

3.1: Genç Host, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü maili ile Genç Host ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, K.D.V. farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Genç Host tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Genç Host, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-posta kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dâhilinde Genç Host tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Genç Host tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hosting hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Genç Host’e herhangi bir kusur iletilemez.

3.8: Genç Host web sayfaları internet üzerinde yayınlanmadan önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış web sayfaları için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Genç Host kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Genç Host’un kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Genç Host hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.9: Genç Host, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri yedekleme hizmeti olarak geçen eklentiyi satın almadığı takdirde müşteriye aittir. Genç Host müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedeklemek zorunda değildir ancak düzenli bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Genç Host hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti,farklı sunucuya taşıma işleminden doğan veri kaybı veya oluşabilecek rutin veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Genç Host sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece (veri miktarı ne kadar olursa olsun) müşterinin sorumluluğundadır.

3.10: Genç Host, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in sahibi müşteridir. Genç Host bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa süre içerisinde yapmaya çalışacaktır. Ancak register tarafından oluşabilecek olumsuzluklarda Genç Host sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca Genç Host müşterilerinin domain name ile ilgili istek ve taleplerini iş yoğunluğuna göre çözüme kavuşturacaktır.

3.11: Arkadaşını getir kampanyasında Müşteri aylık ödemeli sipariş verdiği takdirde 12 ay boyunca Genç Host'ten hizmeti alacağını kabul ve beyan eder. Kampanya kapsamında yıllık alımlarda ilk ay ödenecek olan ücret hesaplanarak müşteri'nin faturasına indirim olarak Genç Host tarafından uygulanacaktır.

4- SÜRELER

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Genç Host'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- ÜCRETLER

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere K.D.V. sonradan dâhil edilerek hesaplanır ve müşteriye siparişin tamamlanma esnasında gösterilerek tahsilat gerçekleştirilir.

5.2: Genç Host önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma/düzenleme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler önceden SMS, e-posta veya web sitesi üzerinden ilan edilir. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek düzenlemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Müşteri kendisine kesilen faturaları son ödeme tarihine kadar kredi veya banka kartı ile online olarak, banka hesap numaraları ödeme esnasında bulunan banka hesap numaralarına havale/EFT yöntemi ile veya Genç Host'a elden nakit olarak ödemekle yükümlüdür.

5.5: Son ödeme tarihi gecikmiş faturalara aylık %5 gecikme faizi uygulanır.

5.6: Genç Host, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti askıya alma/durdurma veya aktif etme hakkını saklı tutar.

6- ASKIYA ALMA/DURDURMA

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Genç Host, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloklanarak gelen e-postaler geri çevrilir.

6.3: Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı paylaşımlı hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) %25 CPU - 1GB RAM, reseller (bayi) hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) %45 CPU - 1GB RAM, kurumsal hosting paketleri için ise (aksi belirtilmedikçe) %100 CPU - 1GB RAM olacak şekilde düzenlenmiştir. Müşteriler sürekli olarak sistem kaynaklarının kendilerine tahsis edilen oranda ve bu oranın üzerinde 90 saniyeden uzun süre kullanamazlar. Genç Host dilediği zaman bu limitlerde değişiklik yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Belirtilen limitleri geçen kullanıcı hesapları otomasyon sistemi tarafından uyarı yapılmaksızın askıya alınır. CPU ve RAM kullanımlarını anlık olarak hosting yönetim paneliniz (cPanel) üzerinden takip edebilirsiniz.

6.4: Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; genel olarak hack, crack, warez, adult, MP3 ve MP4 içerikleride dâhildir.

6.5: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777'den kaynaklanabilecek ya da yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde Genç Host sorumlu değildir.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Genç Host hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 14 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

8- İLETİŞİM ve BİLGİ ADRESLERİ

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: Genç Host sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

9.1: Müşteri, firmamız üzerinden aldığı ürün ve hizmetlere karşılık son ödeme tarihini takip eden 7 gün içerisinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Genç Host hizmetini askıya alabilir ve kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura kesim tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri ürün veya hizmet siparişini verdiği andan itibaren bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Genç Host’un dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadarı cezai şart, %10 avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde Genç Host’ün teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.4: Genç Host, zamanında ödenmeyen faturalar sebebi ile müşterinin daha önce kesilmiş ve zamanında ödenmiş fatura/faturalarına karşılık gelen ürün, hizmet veya servisleri de askıya alabilir/durdurabilir. Kötü niyet çerçevesinde değerlendirilmesi durumunda bu ürün, hizmet veya servisleri süresiz olarak iptal edebilir. Müşteri bu durumu ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

10.1: Müşteri, işbu sözleşme dâhilinde işin ifşası sırasında ve işbu sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Genç Host ait ve Genç Host tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, Genç Host’un yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dâhilinde korunacağını, aksi durumda Genç Host’un bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, müşterileri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

10.2: Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte 500 Euro ceza koşulunu derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3: Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili gizlilik hükümlerini hiç bir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.4: Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

11- MÜCBİR SEBEPLER

11.1: Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;

 1. a) Deprem, yangın, sel, doğal afet v.b.
 2. b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri v.b.
 3. c) Sunucularda oluşabilecek elektronik arızalar (donanım arızaları)
 4. d) Periyoduk bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 3 gün öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir. Bu duruma işletim sistemi ve kontrol paneli güncellemeleride de dâhildir.)
 5. e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

2: Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 15 (on beş) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecek, ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12- DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1: Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Genç Host'a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

13- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

13.1: Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Genç Host adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

14- YETKİLİ MAHKEME, ŞİKÂYET ve İCRA DAİRELERİ

14.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 14 madde, alt başlıklar ve aşağıda yer alan EK-1 maddelerin'den ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet (sanal ortam) üzerinden gönderilmesi ile ya da ürün, hizmet veya servis siparişi verildiği anda gerçekleşmiş kabul edilir). Genç Host gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

14.2: Firmamıza ait yasal olarak kanıtlanmamış bir konu olmadan, internet, sosyal medya ve yazılı/görsel basın üzerinde açıldığı tespit edilen herhangi bir şikâyet veya konu tespit edilmesi halinde, ilgili müşteriye ait olan aktif hizmetler askıya alınabilir/durdurulabilir. İlgili müşteri Genç Host’un ticari faaliyetine zarar verdiği için hakkında yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak ile birlikte müşteri Genç Host firmasının uğrayabileceği tüm ticari ve itibari zararlardan sorumludur. Müşteri bu şartları ürün, hizmet veya servis siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

14.3: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Isparta Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

EK-1 MADDELERİ (ÜRÜN, HİZMET ve SERVİS KULLANIM MADDELERİ)

Hesap Ayarları / E-posta adresi

Hesabınız ödeme işlemi tahsil edildikten sonra aktif edilmektedir. Hesabınızdaki e-posta adresinizin ve cep telefonu numaranızın geçerli olması zorunludur. Eğer herhangi bir şikayet durumu olursa veya sizinle iletişim kurmamız gerekirse müşteri panelinizdeki öncelikli (primary) e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı kullanarak sizinle iletişim kuracağız. Bu sebeple e-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı doğru bir şekilde girmeniz, düzenli bir şekilde kontrol etmeniz sizin çıkarınızadır. Yanlış iletişim bilgileri girmeniz hesabınızın kapatılması gibi kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu gibi durumların tespit edilmesi halinde (e-posta, cep telefonu, adres, tc no, ve benzeri) hesabınız ve hizmetiniz askıya alınabilir veya süresiz iptal edilebilir.

Taşınma ve Destek

Transfer ekibimiz sizin Genç Host’a taşınma süreciniz boyunca maksimum çaba gösterir. Transfer işlemi sadece kullanıcılara kolaylık sağlanması için sunulan ücretsiz bir destek hizmetidir. Genç Host, taşınma işleminin mümkün olup olmadığının ve herhangi bir zaman içerisinde tamamlanacağının garantisini veremez. Her barındırma (hosting) firması farklı yapıda düzenlenmiştir ve bazı barındırma platformları verileri uyumsuz olabilir veya kişiye özel saklamaktadırlar. Bu da taşınma işlemini uygunsuz veya oldukça zor bir hale sokabilir. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız fakat bazı durumlarda taşınma işleminize yardımcı olamayacağımızı da bildirmek isteriz. Şu anda sadece cPanel'den cPanel'e (cpanel to cpanel) taşıma hizmeti sunabilmekteyiz. Hesap başına ücretsiz taşıyabileceğimiz site sayısı (reseller müşterilerini kapsamaz) 1 adet'tir.

Eğer taşınması gereken site sayısı 1 adet'den fazla ise, isteğinize bağlı olarak taşıma işlemi başına 10$ ödeyerek ekibimize taşıttırabilirsiniz. Taşıma işlemine web sitesi veya script kurulumları dâhil değildir. Yalnızca uzak sunucudan, hizmet aldığınız yerel sunucuya taşıma işlemi gerçekleştirilir. Taşıma işlemi talep ve iş yükü yoğunluğuna göre mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Gerekli olan kurulumlar müşterinin kendi sorumluluğundadır. Genç Host taşıma işlemi sırasında meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu tutulamaz. Müşteri meydana gelebilecek muhtemel veri kayıplarından ve hasarlardan Genç Host’u sorumlu tutamaz.

Ekstrem durumlarda (plesk to cpanel vb.) manuel taşıma işlemi için maksimum veri sınırı site başına 50 MB'dır. Manuel taşıma işlemlerinde yalnızca HTML ve PHP dosya türleri taşınabilir. Bu işlemlerde sadece web kökü (public_html) yeni sunucuya aktarılmakradır. Herhangi bir yapılandırma ve düzenleme işlemi sağlanmaz. Genç Host ekstrem taşıma taleplerini red etme hakkını saklı tutar. Genç Host taşıma ve kurulum işlemi sırasında meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu tutulamaz. Müşteri meydana gelebilecek muhtemel veri kayıplarından ve hasarlardan Genç Host’u sorumlu tutamaz.

Ücretsiz taşıma hizmetimiz üyeliğinizin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat'lik bir süreyi kapsamaktadır. Belirtilen süre sonunda taşıma hizmetimizden faydalanmak isterseniz taşıma işlemi başına 10$ ödeyerek sitelerinizi taşıttırabilirsiniz.

Genç Host yalnızca sağlamış olduğu ürün, hizmet ve servisler için destek sunmaktadır. Ürün, hizmet ve servislerimiz ile alakalı bir problem yaşadığınızda bizden 7 gün 24 saat destek talep edebilirsiniz. Destek taleplerinize en kısa süre içerisinde yanıt verilmeye çalışılacaktır. Genç Host’dan satın aldığınız Yazılım hizmet veya ürünlerinin kurulumları ve yapılandırma ayarları, sipariş esnasında Ek Hizmetler olarak geçen hizmetleri satın almadığınız takdirde destek taleplerinize ne yazık ki çözüm sunamamaktayız. Bu gibi problemleriniz için hizmet veya ürün satın aldığınız firma/kişi ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Genç Host müşterilerinin destek taleplerine her zaman zamanında ve eksiksiz olarak cevap verebilmek için gayret göstermektedir. Ancak müşterinin Genç Host çalışanının veya çalışanlarının motivasyonunu düşürücü, işini yapmasına engel olabilecek, gereksiz ve ısrarla (uyarı almasına rağmen) meşgul edici, özel yaşantısına veya şahsına/kişilik haklarına T.C.K. ilgili maddeleri de dâhil olmak üzere hakaret vb. yorum yapması halinde Genç Host müşteriye destek vermeme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda önlem amaçlı müşteri hesabı askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir, bu süre Genç Host'un inisiyatifindedir. Genç Host ve muhatap çalışanı yasal olarak kanuni haklarını arayabilir. Müşteri bu gibi tavır ve davranışlarda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Sunucularımızda barındıracağınız web sitesi ve scriptlerin stabil çalışabilmesi için gerekli olan yazılımsal ve donanımsal önlemler tarafımızca alınmıştır. Bazı durumlarda web sitesinin veya scriptin çalışabilmesi için gerekli olan eklenti veya modüller devre dışı bırakılmış olabilir. Bu gibi bir problem ile karşılaştığınızda destek talebi açarak durumu bize bildirebilirsiniz. Uygun görülmesi halinde ilgili eklenti veya modül aktif edilebilir. Genç Host bu durum ile ilgili müşteriye ek açıklama yapabilir veya konuyu saklı tutabilir. Müşteri bu durumları peşinen kabul etmiş sayılır.

Tek tıkla kurulum hizmetimiz müşterilerimize sunulan ücretsiz bir ek servistir. Bu hizmet içerisinde yer alan uygulama ve modüller ile ilgili herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Bu uygulama ve servisler ile ilgili sorumluluk, uygulama üreticisi/sağlayıcısı firmaya aittir. Genç Host yalnızca bu uygulamaların kullanımı ile ilgili aracılık hizmeti sağlamaktadır. Meydana gelebilecek problemlerde Genç Host sorumluluk kabul etmemektedir.

Genç Host, merkezi DNS yapısı kullanmaktadır. Bu sebeple herhangi bir sunucumuzdan, bir başka sunucumuza taşıma yaptığınızda kullanmadığınız hesabı silmeniz gerekmektedir, çünkü bir web sitesi iki farklı sunucuda çalışmamaktadır. Eğer siz gerekli müdahalede bulunup kullanmadığınız hesabı silmezseniz, teknik ekibimiz yaptığı kontroller esnasında web sitenizin aktif olmadığı sunucudaki hosting hesabını sizin yerinize silebilir.

İçerikler

Genç Host tarafından sağlanan bütün hizmetler yasal amaçla kullanılmalıdır. Genç Host, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını kabul eder. Genç Host sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli ya da görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan/doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar müşteriye aittir. Servis sağlayıcı Genç Host yükümlü değildir.

Müşteriler, Genç Host’u sunduğu hizmetlerden dolayı zarar görecek bir duruma sokmayacağının garantisini verir.

Servislerimizde, ticari marka veya telif hakları çiğnenmesi yasaklanmıştır. Bu, izinsiz müzik kopyalama, kitap, fotoğraf veya herhangi bir telif hakkı içeren her işlemi kapsar. Herhangi bir ticari marka hizmetlerinin sahte halini satmak, hesabınızın derhal silinmesi ile sonuçlanır. Bu kuralları ihlal eden, telif haklarını ihlal eden herhangi bir hesap tespit edildiğinde hesap dondurulur veya tamamen silinir. Eğer telif haklarınızın veya marka haklarınızın çiğnendiğini düşünüyorsanız kurumsal@genchost.com adresine gerekli bilgiyi e-posta olarak ulaştırabilirsiniz. Gerekli inceleme yapılıp tarafınıza konu ile alakalı dönüş sağlanacaktır. Söz konusu marka ve telif hakkı ihlaline konu olan içeriğin tarafınıza/kurumunuza ait olduğunu ispatlayabilmek için, gerekli dokümantasyona (resmi olmak zorundadır) ihtiyaç duyabiliriz.

Paylaşımlı barındırma hizmetini (shared hosting) yedek veya depo olarak kullanmak yasaktır, "FTP'de sadece cPanel yedeği sıkıştırılmış (.tar.gz, .rar, .zip vs.) formatta 1 adet bulunabilir. Lütfen yedeklerinizin yedeğini almayınız.

Aşağıda yer alan materyallerin paylaşımlı ve reseller hosting hesaplarında kullanılması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde ilgili hosting hesabı hiçbir uyarı verilmeksizin askıya alınabilir veya durdurulabilir. Müşteri hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu durumu peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Toplistler

 • Adult, erotizm ve pornografi içeren siteler / Yasalara aykırı içerik siteleri
 • IRC betikleri / Botlar
 • Proxy betikleri / Anonymizers
 • İzinsiz yazılım / Warez
 • İmaj barındırma betikleri (Photobucket veya Tinypic benzeri)
 • Autosurf / PTC / PTS / PPC siteleri
 • IP tarayıcıları (IP Scanner)
 • Bruteforce programları / Betikleri / Uygulamaları
 • E-posta bombalama / Spam betikleri
 • Dosya barındırma / Yansı betikler. (rapidshare benzeri)
 • Video dağıtımı (youtube.com benzeri betikler)
 • Escrow / banka benzeri siteler
 • HYIP vb. siteler
 • Yatırım siteleri (FOREX, E-gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM / Pyramid Scheme)
 • Yasal dağıtım hakkına sahip olmadan herhangi bir materyalin satışını yapmak
 • Prime Bank Programları
 • Şans / Loto / Kumar oyunları ve yasadışı bahis siteleri (teşvik eden forum blog ayırmaksızın dahil)
 • MUD / RPG veya PPBG’ler
 • Nefret içeren / Irkçı / Rahatsızlık veren siteler
 • Hacker odaklı siteler / arşivler / programlar / forumlar / (dark.net vb.) Phising faaliyetleri
 • Yasadışı aktiviteleri organize eden siteler
 • Yasadışı, telif hakkı gerektiren bağlantı içeren (warez) forumlar / web sayfaları
 • Kuruluş ve yayın amacı ne olursa olsun Metin 2 / Knight Online / League of Legends / Counter Strike vb. tarzda online oyun siteleri ve uygulamaları (betikleri dahil)
 • Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medyadan takipçi çekme uygulamaları / SMM panel ve uygulamaları
 • Yasal olmayan ve telif içeren film, dizi vb. yayınlar yapmak, 3. kişilere izlettirmek, sunucu trafigini kullanmak
 • Yasal olmayan ve telif içeren oyun, program vb. uygulamaları barındırmak, 3. kişilere ücretli veya ücretsiz sunmak, sunucu trafiğini kullanmak.
 • Sunucunun aşırı CPU ve RAM tüketmesine sebep olabilecek her türlü eklenti, betik, yazılım, script, tema
 • Video yayını yapmak, sunucu üzerinde video barındırmak, sunucuyu türü ne olursa olsun arşiv olarak kullanmak
 • Mailer Pro vb.

NOT: Her ne kadar legal forum sitelerinin sunucularımız üzerinde yer almasına bir engel bulunmasada, çok fazla kaynak tüketimi yaşanması muhtemel olduğu için legal forum sitelerinin paylaşımlı sunucular üzerinde barınmasını uygun görmüyoruz. Bu ve buna benzer projeleriniz için daha sağlıklı barındırma hizmeti alabilmek adına lütfen satış ekibimizden destek talep ediniz. Aşırı kaynak tüketen web projelerinin uyarı almaksızın askıya alınabileceğini yâda sunucu üzerinden silinebileceğini lütfen unutmayınız.

Genç Host servisleri, ilgili tüm ekipmanlar, ağ ve ağ cihazları, sadece müşterinin kullanımı için yetkilendirilmiştir. Genç Host, sunduğu hizmetleri yeri geldiği zaman yasal konular için, müşterinin yetkili kullanım yapıp yapmadığını kontrol etmek için, sistem yönetimi için, yetkisiz kullanımı önlemek için, güvenlik prosedürlerini kontrol etmek için ve operasyonel güvenlik için sunduğu servisleri monitörleyebilir. Bu monitörleme işlemi esnasında, bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir veya kopyalanabilir. Genç Host servislerini kullanarak bu monitörleme işlemini kabul etmiş oluyorsunuz.

Genç Host, kullanılan hizmeti reddetme hakkını saklı tutar. Sunulan hizmetin kullanımına müdahale etmek tamamen Genç Host denetimindedir. Örneğin tehdit içeren, telif haklarını ihlal eden içerik barındıran ve firmamızın sakıncalı gördüğü web siteleri askıya alınabilir veya sunucularımızdan uyarı yapılmaksızın silinebilirler. Bu ve benzeri durumlarda şikâyet departmanımız önceden sizinle iletişim kurabilir, (telefon veya e-posta yolu ile) eğer 48 saat içerisinde herhangi bir sonuç (yâda yanıt) alınamazsa hesabınız askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucularımız üzerinden silinebilir.

Paylaşımlı ve reseller (bayi) hosting hesaplarında her ne şart altında olursa olsun video barındırmak ve yayınlamak yasaktır. Bu işlem için "iframe" etiketi kullanmalısınız. Yine paylaşımlı ve reseller (bayi) hosting paketlerimizde 1 imaj (resim) dosyası büyüklüğü maksimum 1024 KB'dır. 1024 KB ve daha büyük imaj dosyalarını her ne şart altında olursa olsun sunucularımız üzerinde barındırmak ve yayınlamak yasaktır. Bu ve buna benzer durumlar tespit edilmesi halinde ilgili içerik kalıcı olarak sunucularımız üzerinden silinebilir. Müşteri hizmet siparişi verdiği andan itibaren bu madde şartlarına uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Genç Host sunucuları üzerinde barındırılacak olan içeriklerin sunucularımızın yapılandırılmaları (altyapıları) ile uyumlu olup olmadığını sipariş öncesinde kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bazı hosting paketleri için ücret iadesi mümkün değildir. Ayrıntılı bilgi almak için destek ekibimiz ile görüşme sağlayabilir veya iade politikası sayfamıza göz atabilirsiniz. (Bknz. İade Politikamız)

Eğer sitenizin kabul edilebilir bir içeriğe sahip olup olmadığı konusunda kuşkularınız varsa, çekinmeden kurumsal@genchost.com adresine e-posta gönderip detaylı bilgi alabilirsiniz, sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Reseller (Bayi) Kullanıcıları için: Benzer koşullar oluştuğu zaman hesaplar dondurulur ve bu konu hakkında reseller sahibine hesabın silinmesi için mesaj gönderilir. Bir den fazla benzer ihlallerin yaşanması durumunda, Genç Host reseller hesabınızı dondurabilir veya iptal edebilir.

Direkt Kullanıcılar için: Hesabınız herhangi bir mesaj/uyarı göndermeksizin sunucularımızdan kalıcı olarak silinebilir.

Yukarıda belirtilen durum oluştuğu zaman Genç Host yetkili mercilere gerekli bilgileri raporlar.

Hesabınızda kullandığınız betiklerin (script) / programların güvenli olması, dosya izinlerinin doğru ayarlanması tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar, hesaplarında oluşan değişikliklerin hepsinden sorumludurlar. Bu sisteme giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreyi de kapsar. Güvenliğiniz için şifrenizin zor olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer zayıf şifre kullanırsanız (123456 gibi), hesabınız siz zor bir şifre kullanmayı kabul edene kadar dondurulabilir. Hesap kontrolü işlemi esnasında şifrenizin zayıf olduğu tespit edilirse, şifrenizi değiştirmeniz/güncellemeniz için size mesaj göndereceğiz.

SEO Hosting hizmetinde IP adresleri paylaşımlı olduğu için SSL desteği bulunmamaktadır. SSL ihtiyaçlarınız için Bireysel veya Kurumsal hosting paketlerini tercih etmenizi öneririz.

Spam için Sıfır Tolerans!

İstenmeyen e-postalar için herhangi bir tolerans göstermiyoruz. Spam yapan kullanıcıların hesapları herhangi bir uyarı mesajı gönderilmeksizin silinecektir. Paylaşımlı barındırma (hosting) hizmeti kullanan müşteriler Mail Poliçesini inceleyebilirler.

Spam yapanlar Genç Host sunucularında barınamazlar. Bu yasak sadece fax, anlık mesajlaşma veya Usenet/Newsgroup kategorilerini kapsamaz.

Genç Host, gerekli gördüğünde herhangi bir web sayfası, hesabı, veri tabanı veya diğer bileşenler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm paylaşımlı sunucularımızda (bireysel hosting, kurumsal hosting, SEO hosting, reseller hosting gibi) php mail fonksiyonu güvenlik gerekçesiyle kapalıdır. Genç Host, sadece SMTP protokolü üzerinden güvenli e-posta gönderimine izin vermektedir.

Paylaşımlı hosting kullanan müşterilerimizin kendi hesapları üzerinde oluşturdukları e-posta gönderimleri için %100 inbox (karşı tarafın gelen kutusuna düşme) garantisi verilmemektedir. Çok fazla e-posta trafiği yaşıyorsanız daha sağlıklı e-posta gönderimi için statik IP üzerinde hizmet sunduğumuz e-posta hosting hizmetimizi tercih edebilirsiniz.

Paylaşımlı IP Kullanım Koşullarımız

Özel IP adresi satın almayan hosting ve reseller müşterilerimiz paylaşımlı IP adresi kullanmaktadır. Paylaşımlı IP adreslerinde oluşabilecek blacklist problemlerinde Genç Host sorumlu tutulamaz.

Blacklist'e giren IP adresleri için öncelikle blacklistten çıkması için gerekli düzenlemeler ve başvurular yapılır.

IP adreslerinin blackliste girmesine sebep olan müşteri hesapları herhangi bir bildirimde bulunulmadan sistemden silinir ve site yedekleri müşteriye teslim edilir. Müşteri bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Ödeme Bilgileri

Genç Host’dan aldığınız herhangi bir hizmetin ödemesini yapmakla yükümlüsünüz. Ödemesi yapılan hizmetin sağlanma süreci bitimine kadar Genç Host hizmetin sürekliliğini garanti eder. Sipariş ettiğiniz hizmetin kullanımını iptal ettirmek için bizi uyarmadığınız sürece veya size temin ettiğimiz hizmetin tamamını kullandığınız sürece ödemenizi yapmakla yükümlüsünüz.

Hizmet iptalleri hakkında detaylı bilgi edinmek için kurumsal@genchost.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Genç Host müşterisi olarak müşteri bilgilerinizi doğru girmek, ödemelerinizi zamanında yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Genç Host, fatura oluşma tarihinden itibaren verilerinizi 7 gün boyunca saklayacağının garantisini verir. Bu 7 günlük süreç içerisinde faturanızı ödemezseniz hesabınız askıya alınabilir veya kalıcı olarak silinebilir. Ödemelerinizde gecikme yaşanacaksa, hesabınızın dondurulmaması veya silinmemesi için bizimle iletişim kurarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamanızı rica ederiz.

Ödemelerinizi Banka Havalesi, Kredi Kartı aracılığıyla yapabilirsiniz. Ödemeler konusunda sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa kurumsal@genchost.com adresine e-posta olarak gönderebilir veya +90 850 305 85 36 numaralı telefon üzerinden bizi arayabilirsiniz.

Genç Host, istediği zaman ödeme miktarı ve hizmet bedeli üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yedekleme ve Veri Kaybı

Yedek almak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Yedekleme servisimiz sadece sağlamış olduğumuz ücretsiz bir güvenlik servisidir. Genç Host, yaşamış olduğunuz herhangi bir veri/dosya kaybından sorumlu değildir. Bu sözleşme ile dosyalarınız üzerinde tüm yetkilerin tek sorumlusu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Paylaşımlı ve reseller hosting hizmetlerinde kök klasör içerisinde 20 MB ve üzeri sıkıştırılmış veri barındırmak yasaktır. Tespit edilmesi halinde ilgili dosya sunucu üzerinden uyarı yapılmaksızın silinebilir. Yedeklerinizi aldıktan sonra cihazınıza indirmeniz ve ilgili dosyayı hosting hesabınız içerisinden silmeniz gerekmektedir. Lütfen yedeklerinizin yedeğini almayınız.

Ödenmemiş fatura borcunuzdan dolayı 7. gün sonrasında sunucularımız üzerinden otomatik olarak silinen veri ve kayıplardan firmamız sorumlu tutulamaz.

İptaller ve Geri Ödemeler

Genç Host, kullanıcı hesaplarını ürün ve hizmet sözleşmesine aykırılık tespit edilmesi halinde herhangi bir uyarı yollamaksızın dilediği zaman kapatma veya dondurma hakkını saklı tutar.

Müşteriler fatura kesim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 gün içerisinde ürün veya hizmet iptali talebinde bulunabilirler. Ürün veya hizmet iptali hakkında detaylı bilgi almak için kurumsal@genchost.com adresine e-posta gönderebilir veya +90 850 305 85 36 numaralı telefon aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Genç Host, herhangi bir memnuniyetsizlik halinde 14 gün içerisinde size geri ödeme yapabilir. Geri ödeme ile ilgili şartlar "iade politikamız" sayfamızda yer almaktadır ve bu şartlar esas alınmaktadır. Geri ödemeler varsa ücret kesintileri hesaplandıktan sonra müşterinin firmamıza bildireceği banka hesap numarasına ya da işlem sağladığı kredi/banka kartına iade edilir. Kesilecek olan havale/EFT vb. işlem ücretleri müşteriye aittir.

İade Usülleri

Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

İade Talebinin Bildirilmesi

• İadeye konu olan ürün / hizmet / servis 

 

• İadeye konu olan ürün, hizmet veya servise ait fatura numarası 

 

• İade sebebi / nedeni 

 

• Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi olarak)

 

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu genchost.com üye hesabında yer alan, sistemde kayıtlı müşteri panelinden destek talebi göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi dikkate alınmayacaktır.

İade Talebinin Reddi

 

Genc Host, daha önceden açıkladığı hizmet sözleşmesi ve iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İadesi Talep Edilemeyecek Ürün ve Hizmetler

 

Hizmet kullanımına başlanması** yada iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

 

 • Alan adları (tescil, transfer, yenileme) * 

 

 • Sunucu Barındırma hizmetleri.

 

 • Kiralık Sunucu Hizmetleri,

 

 • Kirala Senin Olsun(KSO) Sunucu Hizmetleri,

 

 • Format ve Kurulum Yapılmış olan VPS/VDS Sunucular,

 

 • SSL güvenlik sertifikaları ve IP adresleri,

 

 • Hazır web sitesi araçları (paketleri),

 

 • Ürün, hizmet ve servislere ait lisans veya aktivasyon bedelleri, 

 

 • Müşterinin kendisinin yapmış olduğu kredi bakiye eklemeleri, 

 

 • Müşteriden onay alınarak gerçekleştirilen kredi bakiye eklemeleri, 

 

 • Her türden danışmanlık ve aracılık hizmetleri, 

 

 • Her türden teknik destek ve kurulum hizmetleri, 

 

 • Hizmet sözleşmesi ihlali ile askıya alınmış veya durdurulmuş hizmet veya servisler, 

 

 • Her türden üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler, 

 

 • Her türden kampanya ve promosyon ile sunulan ürünler, 

 

 • Her türden ücretsiz ürün, hizmet ve/veya servisler.

 

 • Hatalı WHOIS sorgulama ve girişlerinden firmamız sorumlu tutulamaz. Lütfen tescil etmek istediğiniz alan adı üzerinde harf hatası yapmadığınıza veya alan adı üzerinde başka bir engel yada problem bulunmadığına emin olunuz.
Domain Satın Alım ve Yenileme Hizmeti

Domain tescilleri kişiye veya kuruma özel olarak yapılır. Bir tescil hizmeti olduğu için kullanılmasa dahi iptali mümkün değildir. Bu nedenle domain satın alım ve yenileme hizmetlerinde iade yapılamaz.

Domain tescilleri kişiye veya kuruma özel olarak yapılır. Bir tescil hizmeti olduğu için kullanılmasa dahi iptali mümkün değildir. Bu nedenle domain satın alım ve yenileme hizmetlerinde iade yapılamaz.

Domain Tescil İşlemlerinde Verilen İllegal Domain İsimleri Karışında Hiç Bir Sorumluluğu Genç Host Bilişim Hizmetileri Kabul Etmemektedir! Bu Tarz Yapılan İşlemlerde ve Kayıtlarda Domain Sağlayıcısı Tarafından Bir Askıya Alınma ve Kapanma Durumları Olması Halinde Müşteri Hiç Bir İade ve Telafi İstemeyeceğini Peşinen Kabul Etmiş Sayılır!

** Hizmet kullanımı sipariş verildiği ve ödeme alındığı andan itibaren başlamış sayılmaktadır.

Kaynak Kullanımı

Kullanıcılar aşağıda belirtilenleri yapamazlar:

Sistem kaynaklarının 90 saniyeden fazla paylaşımlı hosting hesaplarında %25 oranında veya daha yüksek bir oranda tüketilmesi. (bu oran ilgili hosting paketine göre değişiklik gösterebilir)

 • Stand-alone statüsüne giren, sunucu taraflı uygulamaların kullanımı. (Örneğin IRCD barındırmak gibi)
 • Herhangi bir tipte web örümceği veya sitelerin indekslenmesini sağlayan botların kullanımı paylaşımlı barındırma (shared hosting) hizmetinde yasaktır. (Örneğin Google Cash / AdSpy)
 • Internet Relay Chat (IRC) ağına benzer herhangi bir yazılım kullanmak.
 • Herhangi bir torrent uygulaması çalıştırmak yasaktır. Torrent için yasal dağıtım yapıyor olabilirsiniz, fakat bunu paylaşımlı barındırma hizmeti (shared hosting) üzerinde barındıramazsınız.
 • Herhangi bir dosya paylaşım / peer-to-peer katılımı içerisinde olamazsınız.
 • Hosting paketlerinde bir oyun çalıştıramazsınız. (half life, counter strike, battlefield1942 gibi)
 • Cron girdileri bireysel, reseller ve kurumsal hosting hesapları için 15 dakikada bir ayarlanabilir. Belirtilen limitler haricinde yapılan cron girdileri bilgi verilmeden silinebilir. Genç Host dilediği zaman bu limit üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
 • PHP’nin include fonksiyonunu kullanarak herhangi bir yerel dosyayı içe alırken "http://www.alanadınız.com/include.php" yerine include("include.php") şeklinde kullanmalısınız.
 • Maksimum dosya boyutu tüm hosting paketleri için 20 MB olarak limitlendirilmiştir. Genç Host dilediği zaman bu limit üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Düzenli olarak 20 MB üzeri dosyalar silinmektedir oluşabilecek veri kaybından Genç Host sorumlu değildir, Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
 • Maksimum veri tabanı boyutu tüm hosting paketleri için 128 MB olarak limitlendirilmiştir. Genç Host dilediği zaman bu limit üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
 • Paylaşımlı hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %25, reseller (bayi) hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %50, kurumsal hosting paketleri için ise (aksi belirtilmedikçe) CPU üst kullanım limiti %100 olarak belirlenmiştir. Müşteriler sürekli olarak sistem kaynaklarının kendilerine tahsis edilen oranda ve bu oranın üzerinde 90 saniyeden uzun süre kullanamazlar. Genç Host dilediği zaman bu limitlerde değişiklik yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.
 • Tüm hosting paketleri web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. (Dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolama yapmak, veri deposu ve yedekleme vb. gibi) Böyle bir durumun tespiti halinde hiç bir ihtara ve uyarıya gerek kalmaksızın ilgili hosting paketi askıya alınabilir veya süresiz olarak durdurulabilir.

Kampanyalı Hosting Paketlerinde Kaynak Kullanımı

Kampanyalı paylaşımlı hosting paketlerimizde aksi belirtilmedikçe CPU kullanım limiti bir işlemci çekirdeğinin %100'ü kadardır ve sistem kaynaklarının 90 saniyeden uzun süre kullanımına izin verilmemektedir. Böyle durumların tespit edilmesi halinde ilgili hosting hesabı askıya alınabilir. Sunucu kaynaklarının sürekli şekilde (90 saniyeden uzun ve tekrarlayarak) tüketilmesi haline ilgili hesap kalıcı olarak sonlandırılabilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır. Genç Host, barındırma paketlerinde ve bu paketleri etkileyen maddeler ile diğer tüm unsurlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kaynak - INODE kullanımı

Herhangi bir paylaşımlı barındırma hizmeti kullanan kullanıcının 200.000'den fazla inode kullanması uyarı almasına sebep olur, bu limit bayi hosting hesapları için 200.000, kurumsal hosting hesapları için ise 500.000 inode olarak belirlenmiştir. Eğer uyarı yapıldığı halde herhangi bir önlem alınmazsa hesap dondurulur. 1GB veya 10.000 inode limitini aşan kullanıcıların hesapları ortalama veri kullanımını sabitleyebilmek adına otomatik olarak yedekleme sistemimizden silinmektedir. Her dosya (web sayfası, imaj, e-posta, vb.) 1 adet inode kullanır. Genç Host dilediği zaman bu limitler üzerinde oynama yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder.

Kullanım limitini çok fazla aşmayan kullanıcıların hesaplarını dondurmaktan hoşlanmıyoruz; fakat sıkça büyük ebatlarda dosya oluşturan ve silen, yüz binlerce dosya oluşturan veya sistemin zarar görmesine sebep olan kullanıcıların hesaplarını inceliyor ve/veya donduruyoruz.

E-Posta Gönderim Limiti ve Mail Hosting Kullanımı

Paylaşımlı barındırma hizmetleri saatlik gönderim limitine tabidir. Bireysel ve reseller hesapları altında bulunan hosting hesapları için saatlik 100 adet, kurumsal hosting hesapları içinse saatlik 250 adet mail gönderim limiti bulunmaktadır. Bu limitlerin yetersiz kalması durumunda mail hosting paketlerinden uygun olanını satın alabilirsiniz. Mail hosting paketlerinde web barındırma erişimi verilmemektedir. Bu paketler yalnızca mail gönderimi için kullanılabilir. Mail hosting hesaplarında saatlik gönderim limiti bulunmamaktadır. Ancak Spam ve kötü niyetli kullanımı önlemek adına veya böyle bir durum tespit edilmesi halinde mail hosting hesabı dondurulabilir. İyi niyetli kullanım politikasına göre her bir mail hosting hesabı saat'lik en fazla 100 mail gönderebilir. Müşteri bu limitin arttırılmasını Genç Host'dan talep edebilir. Genç Host limit artırımı konusundaki haklarını saklı tutar.

Ayrıca paylaşımlı ve reseller hosting hesabı kullanıcılarının mail kutularındaki iletiler 7 gün boyunca sistemimizde saklanır. Ancak Genç Host saklanan bu maillerin/iletilerin hesaplarınıza geri yükleneceğinin garantisini vermez yada taahhüt etmez. Daha eski mailler sistemimizden otomatik olarak silinmektedir. Maillerinizin uzun süre saklamak istiyorsanız Outlook türü bir mail client programı kullanarak bilgisayarınıza depolanmasını sağlayabilirsiniz.

Yedekleme Limiti

Paylaşımlı barındırma hizmetlerinde 1 GB veya 10.000 inode limitinden fazla disk alanı kullanımı yapan kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık yedekleri otomatik olarak alınmamaktadır. Verilerin herhangi bir sistemsel veya donanımsal problem oluştuğunda disk üzerinden silinmemesi için firmamız günlük, haftalık ve aylık olmak üzere düzenli aralıkar ile harici sunucular üzerinde yedek almaktadır. Bu yedekleme işlemleri kullanıcıların kullanımına sunulmak için değil, herhangi bir teknik problem meydana geldiğinde verilerin kaybolmaması adına yapılmaktadır.

Trafik Kullanımı

Size tahsis edilmiş olan trafik alanını dönem içerisinde kullanabilirsiniz. Trafik alanı kotası satın almış olduğunuz barındırma (hosting) paketinizin öngördüğü miktar kadardır. Trafik alanı kotaları aylık olarak hesaplanarak kullanımınıza sunulur. Eğer size tahsis etmiş olduğumuz kotayı dönem içerisinde aşarsanız bir sonraki kotanız oluşturuluncaya kadar hesabınız askıya alınır ve internet üzerinde yayın veremez, e-posta alıp gönderemezsiniz. Müşterilerimiz ek trafik miktarı satın alabilir ya da daha yüksek bant genişliğine sahip olan bir barındırma paketine geçiş sağlayabilirler.

Ay içerisinde kullanılmayan trafik bir sonraki aya transfer edilemez. Limitsiz trafikli hosting kullanan müşterilerimiz için ise; kaynak kullanımlarını aşmadıkları ve aldıkları paketin genel kullanım politikaların’da bulunan şartlara uydukları sürece trafikten dolayı hesapları dondurulmayacak ya da silinmeyecektir. Limitsiz trafikli web hosting paketlerinde bant genişliği sadece hizmet satın aldığınız siteniz için limitsizdir. Başka sitelere trafik kullandıramazsınız.

İade Şartları ve Koşulları

Web sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz hizmet, ürün veya servisler ile ilgili iade şartlarına "iade politikamız" sayfasında yer verilmiştir. İlgili sayfadaki şartlar ve koşullar bu sayfada yer alan sözleşmeyi bağlayıcı nitelik taşımaktadır.

Uptime Garantisi

Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting sunucularımız 24 saat monitörlenmektedir, herhangi bir sunucumuzda ortaya çıkacak kesinti durumunda, en kısa sürede müdahale etme garantisi veriyoruz. Fakat, bu süre sunucularımızın bulunduğu datacenterın iş yoğunluğu ve sunucudaki oluşabilecek problem ile doğru orantılı olarak uzayabilir. Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting hizmeti kullanan müşterilerimize %99 uptime garantisi veriyoruz. Bu uptime süresi eğer belirli bir rakamdan aşağıya düşerse müşterilerimizin memnuniyeti açısından kesinti süresinin 2 katı bir oranla hizmet sürelerini uzatıyoruz.

Reseller: Müşteri Sorumluluğu

Reseller müşterileri kendi müşterilerine destek vermekle sorumludurlar. Genç Host, reseller müşterilerinin müşterilerine herhangi bir destek hizmeti sağlamaz. Eğer reseller müşterimizin müşterisi bizimle destek için iletişim kurarsa, destek hizmetini kimden ve nasıl alabileceği konusunda kendisini bilgilendireceğiz. Güvenlik konusu içeren destek talepleri sadece reseller müşterisi tarafından yapılabilir. Ayrıca, reseller müşterileri kendi hesapları altında bulunan müşterilerinin içeriklerinden ve davranışlarından da sorumludurlar. Genç Host kullanım sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespit ettiğinde, sorumlu olarak reseller müşterisini dikkate alır.

Paylaşımlı Barındırma (Paylaşımlı Hosting)

Paylaşımlı hosting ve reseller (bayi) hosting hizmeti satın alan kullanıcılar barındırma (hosting) hizmeti sunamazlar. Eğer barındırma hizmeti sunmak istiyorsanız VPS, VDS veya fiziksel sunucu hizmeti satın almanız/kiralamanız gerekmektedir. Durumun tespit edilmesi halinde hem müşteri hesabı hemde açılmış olan alt hesaplar (hosting hesapları) uyarı yapılmaksızın askıya alınabilir veya kalıcı olarak sunucu üzerinden silinebilir.

Sunucular

Geçerli bir e-posta hesabına sahip olmak ve root şifresinin güvenliğini sağlamak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Hizmet siparişi verildiği andan itibaren sunucu hizmetleri sözleşmesi aynen kabul edilmiş sayılır Genç Host, kiralık sunucular için herhangi bir yedekleme işlemi yapmaz, yedekleme işlemlerini yönetmek ve oluşturmak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Eğer isterseniz yedekleme sistemi için ek hard disk satın alabilirsiniz. Bunun için kurumsal@genchost.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişim kurabilir veya destek talebiyle yedekleme hizmeti satın alabilirsiniz. Hizmet satın alınmından sonra yedeklerinizi yönetmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Firmamızdan kiralamış olduğunuz (VPS, VDS veya fiziksel) sunucuların kurulumları müşteri tarafından manuel olarak yapılmaktadır. Sunucu kurulumları müşterinin talep etmesi durumunda maksimum 24 saati geçmemek kaydı ile normal şartlarda 09:00 / 17:00 mesai saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

VPS, VDS Sunucularda format limiti disk yoğunluğunu azaltmak adına 3 adet olarak belirlenmiştir. Müşteri format talebinde bulunduğu takdirde 1$ ek ücret ödeyeceğini peşinen kabul eder.

VDS veya Fiziksel kiralama işleminde Esxi kurulumu ancak Genç Host tarafından yapılmaktadır. Esxi kurulan VDS veya Fiziksel sunucularda temin edilmiş İP adresleriyle yapılan işlemler, İP Adresine verilen yetki doğrultusunda atak çıkışları ve verileri koruma (siber güvenliği) sorumluluğu tamamen müşteriye aittir.

Müşteri Esxi giriş işlemi için Genç Host’un belirlediği kullanıcı adı ve şifreleri kullanabilir, şifreleri kendi insiyatifiyle değiştiremez ve gizleyemez. Genç Host’a bilgi vermeden şifreyi değiştirmesi durumunda uyarılmaksızın Genç Host ürün ve hizmetini askıya alma yetkisine sahiptir.

Müşteri İP adresinden doğabilecek herhangi bir problemle ilgili Genç Host’un uyarılarını peşinen kabul etmiş sayılır. İP Adreslerine Esxi kurulması durumunda Genç Host müdahale edemeyeceği için uyarılara uyulmadığı takdirde müşterinin ürün/hizmetlerini askıya alma hakkına sahiptir.

Siparişi verilen ancak stokta bulunmadığı anlaşılan/tespit edilen sunucu ücretleri kesinti yapılmaksızın müşterinin banka veya kredi kartı hesabına geri gönderilir. Müşteri talep ederse bu ücret kredi bakiyesi olarak kullanılmak üzere müşteri hesabına yansıtılır. Stok dışı durumdan ötürü müşterinin herhangi bir maddi/manevi veya ticari kaybından firmamız sorumlu tutulamaz.

Sunucu yönetimi ve işletilmesi tamamen müşterinin sorumluluğunda olup, firmamız üzerinden yalnızca belirli konular hakkında destek talebinde bulunulabilir. Satın alım yapmadan önce satış ekibimiz ile konu hakkında görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

Yükseltme işlemi stok durumuna göre 12 ile 24 saat içerisinde gerçekleştirilir. Yükseltmeden önceki sunucu kullanıma kapatılarak veriler silinir, sunucuya geri dönüş mümkün değildir.

Kirala Senin Olsun

Kirala Senin Olsun (KSO) olarak adlandırılan fiziksel sunucu kiralama hizmeti kapsamında müşteri Genç Host tarafından belirtilen fiyatlar ve vadeyi aylık periyotlarla ödemektedir. Periyotların tamamını ödedikten sonra fiziksel sunucunun sahibi olacaktır. Müşteri KSO olarak hizmet satın alımı yaptıktan sonra periyotların tamamını zamanında ödeyeceğini taahhüt eder. Son ödeme tarihi geçtiği takdirde Genç Host sözleşmeyi fesh ederek hizmeti iptal edebilir. Bu fesih sonucunda müşteri hiçbir maddi ve manevi talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Müşteri vade süresindeki taksitlerin tamamını ödemeden Genç Host'a ait olan veya hizmet aldığı kabinler haricinde kendisine veya 3. kişi ve kurumlara ait verimerkezi ve kabinlerde sunucusunu barındıramaz. Vade taksitlerinin tamamı ödendikten sonra müşteri fiziksel sunucusunu kargo ücretini ödeyerek kargolanmasını talep edebilir veya elden teslim alabilir.

Müşteri Yazılım hizmeti satın aldıktan sonra hiçbir şekilde iade talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri Hosting hizmeti satın aldıktan sonra hiçbir şekilde iade talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri VDS,VPS hizmeti satın aldıktan sonra hiçbir şekilde iade talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri Alan Adı (Domain) hizmeti satın aldıktan sonra hiçbir şekilde iade talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri KSO hizmeti satın aldıktan sonra hiçbir şekilde iade talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

KSO Olarak hizmet verilen sunucularda oluşabilecek elektronik arızalardan Genç Host sorumlu değildir. KSO Hizmeti sağlanan sunucularda yedekleme hizmeti ve şifre güvenliği tamamen müşterinin sorumluluğundadır, oluşabilecek veri kayıplarından ötürü Genç Host sorumlu değildir.

Lisanslama

Web sitemizden satın almış olduğunuz sunucu kontrol paneli lisansları yalnızca firmamızdan kiralamış olduğunuz VPS, VDS veya fiziksel sunucular üzerinde çalıştırabilirsiniz. Lisanslama işlemi belirtilen sunucuya ait IP adresi için yetkili personel tarafından sağlanmaktadır. Lisans satın alımlarında ücret iadesi mümkün olmadığından satın alım yapmadan önce bu hususu göz önünde bulundurmalısınız.

Satın alım sırasında müşteri tarafından hatalı belirtilen IP adreslerinden ötürü gerçekleşmesi muhtemel olan hatalı lisanslama işlemlerinden firmamız sorumlu tutulamaz.

Antivirüs lisans anahtarı satın aldığınızda kurulum ile ilgili bilgiler en kısa süre içerisinde sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize gönderilecektir. Gönderi içerisinde bulunan yönlendirmeleri takip ederek antivirüs lisans anahtarınıza ulaşabilirsiniz. Antivirüs lisans satın alımlarında ücret iadesi mümkün değildir.

Kampanya ve Sponsorluklar

Çeşitli forum ve portallar üzerinde yer verilen kampanyalarda www.genchost.com web sitesi üzerinde yer alan tüm sözleşme ve politikalar geçerli sayılmaktadır. Kampanyalarda sunulan sınırsız özellikler iyi niyetli kullanım esasına dayanmaktadır. Buradaki amaç müşterilerimizin herhangi bir limite takılmadan iyi niyet çerçevesinde paketlerini kullanmalarıdır. Paketlerde bu esasa bağlı CPU limiti uygulaması mevcuttur. İyi niyet disk kullanımı kontrol noktası maksimum 5120 MB'dır. İyi niyet aylık trafik kullanımı kontrol noktası ise maksimum 25600 MB'dır. Genç Host sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Mevcut sistem kaynakları imkan verdiği ölçüde disk kullanımlarınızı sınırlamıyor veya sitenizin otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak askıya alınmasını istemiyoruz. Bu bağlamda hosting alanınızı sunucunun toplam kullanılabilir disk kapasitesi dahilinde ve genel kullanım koşullarında belirtildiği gibi iyi niyetli kullanım esasına dayalı olarak hizmet veriyoruz.

İyi niyet disk kullanımı (5120 MB) aşımı ve iyi niyet aylık trafik kullanımı (25600 MB) aşımı gerçekleştiren hesaplar askıya alınabilir veya kaynak sınırlamasına tabi tutulabilir. Askıya alınma veya kaynak sınırlaması sebebi ile yaşanması muhtemel kayıp ve zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Müşteri disk ve trafik kullanımını takip etmek ve bu limitlere riayet etmekle yükümlüdür. Müşteri bu durumu hizmet siparişi verdiği andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılır.

Sınırsız olarak sunulan kaynaklar iyi niyetli kullanım esasına göre sunulmaktadır. Her bir hosting paketin de 100 adet den fazla kaynak kullanımı (tahsisi) yapılamaz. 1 hesapta barındırılabilecek toplam e-posta kotası ise maksimum 512 MB'dır. Web paketleri dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolaması, veri deposu ve yedekleme gibi web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. Genç Host kampanya ve sponsorluk şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Genç Host sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Reseller müşterileri için sunulan sınırsız kaynaklar iyi niyetli kullanım esasına göre sunulmaktadır. Her bir hosting paketin de 100 adet den fazla kaynak kullanımı (tahsisi) yapılamaz. 1 hesapta barındırılabilecek toplam e-posta kotası ise maksimum 512 MB'dır. Web paketleri dosya paylaşımı, film, dizi ve müzik yayını ve depolaması, veri deposu ve yedekleme gibi web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamazlar. Genç Host kampanya ve sponsorluk şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Genç Host sitesi üzerinden kampanyalı veya kampanyasız ürün veya hizmet satın alan her kullanıcı bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

Hosting yenilemesi daha önce alınmış olan ve devam eden bir hizmetin süre uzatımıdır. Yenilemelerde iade yapılmaz.

İmza Yetkisi

Genç Host Bilişim Hizmetleri Firması ve Personelleri sizin bilgileriniz ile hesaplar açarak işlem yapma yetkisinise sahiptir.

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesini Kayıt Olarak Onayladığınız Taktirde Genç Host Firmasının Sizin Adınıza İşlem Yapmasına ve İmza Yetkisinin Olacağını Kabul Etmiş Olursunuz!

Uyuşmazlık Çözüm Politikası

Tüm hizmetlerde müşteri kayıtları email adresi ile tanımlanan kullanıcı adı altında tutulmaktadır. Müşteri hizmeti ile ilgili, her türlü değişiklik ve benzeri talepleri kayıtlı email adresinden kontrol panele giriş yaparak veya email göndererek yaptırabilir. Email adresinin başka bir kişinin eline geçmesi durumunda oluşabilecek zararlardan genchost.com sorumlu tutulamaz.

Alınan hizmetin sahipliği konusunda birden fazla kişi veya kurum arasında anlaşmazlık olması durumunda kontrol panel erişimi geçici olarak kapatılır. Hizmetler ile ilgili ödeme yapan kişi veya kuruma hizmet aktarılır. Diğer kişi veya kurumların içeriklerin (hosting hizmetindeki dosyalar, email içerikleri gibi) aktarılmasını onaylamadığı sürece hizmetler boş olarak aktarılır.

Telif Hakları, Sınırlı Sorumluluk Beyanı, Site Kullanımı ve Hukuki Bildirimler hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi kurumsal@genchost.com adresine yollayabilirsiniz.

Sözleşme 01.01.2022'de Güncellenmiştir!


Powered by WISECP
Top